Homeopathie een placebo..??

Homeopathie een placebo?

 

“Artsen noemen het ‘nonsens op stelten’, hoogleraren geneeskunde hebben de overheid onder druk gezet om het niet op te nemen in de UK’s National Health Service en toch hebben studies gefinancierd door de VS-regering, aangetoond dat homeopathie onze beste verdediging tegen kanker zou kunnen zijn. Verschillende homeopathische middelen zijn even effectief en krachtig als chemotherapie, volgens klinische trials en volgens de gegevens van duizenden patiënten die alleen door homeopathie genazen.

Bij een review van het werk op de Prasanta Banerji Homeopathic Rexearch Foundation werden 21.888 patiënten met maligne tumoren gevolgd die behandeld werden met alleen homeopathie – zij kregen noch chemotherapie noch bestraling- tussen 1990 en 2005. Klinisch onderzoek toonde dat de tumoren bij 19% van deze groep geheel verdween, d.w.z. bij 4158 patiënten. En dat er stabilisatie en verbetering optrad in 21% (4596) van de patiënten. Diegenen waarbij de tumoren stabiliseerden werden tussen de 2 en 10 jaar vervolgd om de verbetering te controleren. (Banerji, 2008).

 

Dit doet vermoeden dat homeopathische medicijnen op zich de tumorgroei ‘omkeren’ of dat zij de tumor stabiliseren bij 40% van alle kankerpatiënten. Een succes-percentage dat overeenkomt met de beste resultaten van de gangbare geneeskunde! Alleen dan wel zónder de nadelige effecten van chemotherapie en radiotherapie (bestralingen)..

De Stichting Homeopathische Therapie – de Banerji Protocol – is door een onafhankelijke instantie onder laboratoriumcondities getest en twee van de gebruikte middelen, ‘Carcinosinum’ en ‘Phytolacca’ bleken even effectief tegen borstkankercellen als het chemotherapeuticum Taxol (Int.J. Oncol, 2010;36;395-403)  Al de middelen die door de Stichting gebruikt werden zijn verkrijgbaar in winkels, bijv. ‘Ruta 6C’ is een van de middelen die regelmatig voorgeschreven wordt.

Het Protocol verwijst naar het gebruik van hoog-technologische screeningstechnieken en de combinatie van medicamenten. Twee methoden die niet gebruikt worden in de Klassieke Homeopathie, waarbij men probeert te behandelen met één precies gekozen middel, dat exact overeenkomt met zowel de mentale als de fysieke toestand van de patiënt.

Een andere kliniek in Kolkate (Calcutta) – het Advanced Homeopathic Health-care Centre – claimt gelijkwaardige succesresultaten bij kanker patiënten en hoewel goed gedocumenteerd hebben zij niet hetzelfde wetenschappelijk niveau als de Prasanta Banerji Foundation.

Het werk op de Banerji Foundation werd voor het eerst bekend in het Westen in 1995 toen dr. Prasanta Banarji en zijn zoon, dr. Pratip Banerji een studie presenteerden op het 5de International Antikanker Conferentie Onderzoek, van 16 gevallen van hersentumoren die teruggegaan waren na alleen homeopathische behandeling. Op dat moment waren zij al bezig met het uittesten van homeopathische middelen bij hun stichting sinds 1992, en zij zeggen dat zij nu ongeveer 120 kanker patiënten per dag behandelen..!!

Dr Sen Pathak, hoogleraar celbiologie en genetica op de Universiteit van Texas MD Anderson Cancer Center(MDACC) in Houston benaderde de Banerji’s en gezamenlijk hebben zij een trial opgezet om twee homeopathische middelen Ruta 6C en Calcarea Phosforica 3X uit te testen bij patiënten met hersentumoren. Zes van de zeven patiënten met gliomen – een bepaald type hersentumor – hadden een complete regressie. In begeleidende in-vitro laboratorium studies, namen wetenschappers waar dat de geneesmiddelen een signaal tot een celdood proces bij kankercellen opwekten (Int.J.Oncol, 20013;23:978-82)

Dit resultaat is verbazingwekkend. Gliomen worden beschouwd als ongeneeslijk; van 10.000 mensen alleen in de V.S waarbij een maligne glioom gediagnosticeerd was,is nog slecht de helft in leven na 1 jaar en nog maar 25 procent twee jaar later (The Washington Post, 20 meid 2008). De wetenschappers van de MDACC waren zo onder de indruk van de resultaten dat zij begonnen zijn homeopathische middelen toe te voegen aan hun behandelmethoden bij kankerpatiënten.

Steeds meer bewijs voor de indringende werking van homeopathie..!
In 1999, evalueerde het US government National Cancer Institute (NCI) onafhankelijk het Banerji Protocol bij 10 patiënten met verschillende soorten van kanker. In vier gevallen van long en slokdarm kanker, de NCI onderzoekers bevestigden dat er een gedeeltelijke reactie was op de homeopathische middelen. Geen van de patiënten had tevoren een conventionele kankerbehandeling ondergaan.

De NCI concludeerde dat er voldoende aanwijzing was voor effectiviteit om verder onderzoek te verrichtten naar het protocol, een historische beslissing omdat het de eerste keer was dat een officieel instituut in de V.S gewerkt had met een alternatieve therapie voor de behandeling van kanker (Oncol.Rep, 2008; 20:69-74).

In het laboratorium
Om het werkingsmechanisme van homeopathische middelen op kankercellen te begrijpen, hebben acht wetenschappers van de MDACC vier middelen: – Carcinosinum 30C, Conium maculatum 3C, Phytolacca Decandra 200C en Thuja Occindentales 30C – getest op menselijke borstkankercellijnen. Ongeveer 5000 cellen werden blootgesteld aan de middelen en aan een placebo – de oplossing zonder actieve stoffen van de middelen – gedurende een periode tussen één en vier dagen. Het experiment werd driemaal herhaald.

Twee van de middelen – Carcinosinum en Phytolacca – bereikten een response van maar liefst 80%, wat betekende dat zij een apoptosis ofwel sterfte van de cel tot stand brachten. Ter vergelijking: een placebo-oplossing bereikte slechts een 30%-reductie. Dit veronderstelt dat deze homeopathische middelen een 2x zo groot effect hadden als de placebo. En ook bleek bij de hogere verdunning (potentie) het grootste effect waar te nemen. Dit betekent in de wereld van de homeopathische geneeskunde, krachtiger en langer werkend..!

De onderzoekers vonden dat de middelen een ‘apoptotische cascade’ triggerden, die ingreep in de normale groei cyclus van de kankercel en die geen invloed had op de omgevende cellen. Met andere woorden, zij troffen alleen de kankercellen, terwijl chemotherapeutische middelen alle groeiende cellen aanvallen. En volgens de onderzoekers waren de effecten van Carcinosinum en Phytolacca even krachtig als die van Taxol (pacltaxed), het meest voorgeschreven chemotherapeutische middel bij borstkanker (Int. J. Oncol, 2010;36:395-403)

De basis van Ruta
Hoewel Carcinosinum en Phytolacca het goed deden in het laboratorium, gebruiken veel patiënten van de Stichting het middel Ruta 6 – en met buitengewoon veel succes blijkens een onderzoek van 127 Amerikaanse patiënten met hersentumoren, waarvan de helft met graad IV, het laatstestadium voor de dood. De tumoren waren, volgens MRI scans, volledig verdwenen bij 18 van de 127 patiënten die alleen Ruta gebruikten en geen gangbare therapie.

Een andere groep van 9 patiënten toonden een significante regressie (afname) van de tumor. De tumoren bleven stabiel bij ongeveer de helft van de patiënten die met de scan onderzocht werden, maar waren gegroeid bij ongeveer 27 patiënten. Over het geheel genomen werd bij het overzien van de patiënten met hersentumoren in 79% of een sterke of een lichte verbetering door Ruta waargenomen.

In vroegere studies door de Stichting verricht bij patiënten die Ruta innamen samen met conventionele chemotherapie voor hersentumoren had 72 procent enige of veel baat bij de combinatie Ruta en chemotherapie, wat suggereert dat Ruta alleen effectiever is dan – in ieder geval zeker even effectief – als het chemotherapeuticum zonder zijn nadelige bijwerkingen.”

Het artikel gaat nog verder… benieuwd naar meer?

Lees meer