Tetacheck voor paarden

In Duitsland is een titerbepaling voor tetanus bij paarden beschikbaar, de zogenaamde Tetacheck. Goed nieuws, want dit betekent dat je niet meer standaard je paard hiervoor hoeft te laten vaccineren. Dit “hoeft” overigens ook niet, het staat je geheel vrij of je jouw paard wil laten vaccineren of niet. Echter, doe je mee aan wedstrijden dan wordt een vaccinatie wel verplicht gesteld en heb je als eigenaar weinig keuze. Ook wanneer je paard in een pensionstal of op een manege staat, kunnen vaccinaties verplicht worden gesteld.

Mooi streven.
Het is een mooi streven om ervoor te zorgen dat ook voor paarden straks een titerbepaling rechtsgeldig is in Nederland. Dit voorkomt dat paarden jaar na jaar overbodig worden gevaccineerd; immers, geniet je paard nog voldoende bescherming dan heeft opnieuw vaccineren helemaal geen zin. Sterker nog, je zet het immuunsysteem van je paard onder druk vanwege alle hulpstoffen die in de vaccins zitten. Om er een paar te noemen: aluminiumhydroxide, natriumtimerfonaat (een kwik bevattend bewaarmiddel dat ernstige allergische reacties kan veroorzaken) (beide in Equilis tetanus vaccin) en formaldehyde (bewezen kankerverwekkend) (Equilis TE).

Juist bij paarden waarmee wedstrijden worden gereden, zal stress een rol spelen. Wellicht minder op het niveau van de zaterdagse ponyclub, maar hoe hoger je komt in de sport hoe hoger het stressniveau zal zijn. Ook langdurige stress is bewezen kankerverwekkend. Een combinatie van én stress én jaarlijkse -overbodige- vaccinaties is in mijn ogen dan ook vragen om moeilijkheden. Tijd voor verandering dus!

Wil je meer weten over de tetacheck voor paarden kijk dan op deze site:
http://www.fassisi.de/produkte/großtiere/pferde-tetacheck/

En vraag je dierenarts of hij de tetacheck wil uitvoeren.