Dier en recht

“Een dier heeft het recht om geen bezit te zijn. Dieren zijn niet gebaat bij maatregelen om hun welzijn te verbeteren. Zij hebben het recht om vrij te zijn”, betoogt Willem Vermaat, docent milieuwetenschappen en milieu- en dierethiek aan de Universiteit Utrecht.

“Dieren en dierenwelzijn lijken steeds meer aandacht te krijgen. Zeker ook in Trouw; wie een willekeurige krant uit 2014 openslaat, hoeft niet lang te zoeken naar een artikel over dieren. Hun welzijn wordt regelmatig bediscussieerd aan de hand van verschillende casussen, zoals de afschaffing van de melkquota, het aanstaande verbod op wilde dieren in het circus en medische fokproblemen bij rashonden en andere huisdieren.”

Lees meer: http://www.trouw.nl/tr/nl/5948/Dierenwelzijn/article/detail/3824577/2015/01/08/Dier-heeft-het-recht-om-geen-bezit-te-zijn.dhtml