Titerbepaling toegestaan

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geeft aan dat ’titerbepalingen ingezet mogen worden om aan de vaccinatieplicht te voldoen’.

Maar…. je bent als diereigenaar helemaal niet verplicht om je dier te laten vaccineren! Er gelden wel wettelijke bepalingen voor het geval je jouw hond of kat mee wil nemen naar het buitenland, dan ben je wél verplicht om te vaccineren tegen Rabiës. Of ga je met je hond naar shows, breng je je kat naar een pension en rijd je wedstrijden met je paard, ook dan gelden regels waar je je aan dient te houden.

De NVWA stelt verder dat een titerbepaling een goede voorspellende waarde heeft m.b.t. de bescherming die een dier heeft. Wel moet de dierenarts de titerbepaling goed onderbouwen en duidelijk aangeven wanneer de huisdieren ingeënt zijn of wanneer de huisdieren voor herhaling van de entingen een bezoek moeten brengen aan de dierenarts.

De Vacci Check titerbepaling voor katten bepaalt de immuniteitsstatus voor het Calici Virus, Herpes Virus (beide veroorzakers van Niesziekte) en Panleukopenia Virus (Kattenziekte).

Voor honden is de test in te zetten om de antistoffen te meten tegen Parvo, Hondenziekte en HCC (Hepatitis Contagiosa Canis -besmettelijke leverziekte-).

Goed nieuw dus! Maar….. als (kritisch ;-)) klassiek homeopaat voor dieren – en afgestudeerd op het onderwerp Vaccinaties – heb ik nog wel enkele kanttekeningen bij de titerbepaling.

Een titerbepaling hoeft niet altijd hoge waardes te meten terwijl je dier toch een levenslange immuniteit geniet. Immers, het immuunsysteem hoeft wanneer er geen gevaar dreigt niet continue in een staat van paraatheid te verkeren. Het is dus onnodig dat het immuunsysteem antistoffen in het bloed blijft afgeven terwijl er geen ziekteverwekkers zijn. Daarvoor heeft het immuunsysteem hulp van de zogenaamde T-geheugencellen (witte bloedcellen) die gevormd worden bij de eerste afweerreactie van het lichaam. In geval van een herhaalde infectie komen deze cellen direct weer in actie zodat een snelle immuunrespons verkregen wordt. Deze cellulaire immuniteit kan echter niet gemeten worden.

Een titerbepaling kan dus negatief zijn, terwijl dat niet wil zeggen dat jouw dier onbeschermd is. Om het simpel voor te stellen; het lichaam bevat geen reservoir met immuniteit dat langzaam leegloopt. Heb je eenmaal immuniteit opgebouwd tegen een bepaald virus, dan heb je die immuniteit je hele leven lang.

Het beste moment om een titerbepaling uit te voeren is m.i. wanneer de pups of kittens bij de moeder zijn en meer en meer zelfstandig gaan eten (dus geen moedermelk meer drinken). Jonge dieren krijgen hun eerste immuniteit via de moedermelk binnen en laat je vaccineren wanneer het jonge dier nog maternale bescherming geniet, dan heeft vaccinatie helemaal geen zin: meer beschermd dan beschermd wordt je pup (of kitten) niet. Sterker nog, je belast het immuunsysteem alleen maar door de vaccinatie en de hulpstoffen die daar in zitten. Wanneer de maternale bescherming afneemt, is de eigen immuniteit van de pup laag; op dat moment zou het beste een vaccinatie gegeven kunnen worden.

Dus: ja, goed nieuws dat een titerbepaling van rechtswege wordt toegestaan maar kijk uit dat je niet alsnog gaat over-vaccineren.

Op de site van de NVWA is overigens op de datum van plaatsing van dit bericht nog geen informatie te vinden over dit onderwerp. Echter, De KNMvD, de beroepsvereniging van dierenartsen, heeft navraag gedaan bij de NVWA. Het antwoord hierop dat Dibevo op 28 januari jl. op hun website heeft geplaatst, is afkomstig van de NVWA door middel van direct contact met de beleidsmedewerker Veterinaire Zaken van de KNMvD. Zowel de KNMvD als Dibevo hebben bij de NVWA de vraag neergelegd of zij ook hierover gaan berichten. Voor het artikel van Dibevo, klik hier.