Verfstof & homeopathie

Nog altijd is homeopathie een veelbesproken onderwerp. Hoe vaak wordt niet de vraag gesteld: “Maar werkt het eigenlijk wel”? Voor mij is het een feit dat het werkt. Zeker wanneer je homeopathie toepast op dieren heb je een puur en eerlijk beeld van wat de middelen doen. Een dier kan immers niet doen alsof.

Dit bewijs is kennelijk niet voldoende en daarom worden nog steeds wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd die de werking van homeopathie moeten aantonen. Eén van de meest recente is die waar men d.m.v. verfstof de activiteit van hoge verdunningen van homeopathische middelen aantoont.

Dit onderzoek werkt als volgt:
“De zogenaamde solvatochrome-verfstoffen kleuren in een bepaalde dynamische reactie in gewoon water als oplosmiddel. Als nu dezelfde verfstof in een sterk verdund homeopathisch middel wordt opgelost, vindt er een verandering in dit reactiepatroon plaats. Deze verandering in reactiepatroon wordt zichtbaar door kleurverandering in de verfstof. Hieruit blijkt de activiteit van de homeopathische verdunning.

Uit dit onderzoek blijkt bovendien dat de reactie van de kleurstof afhankelijk is van de verdunningsgraad/potentie van het homeopathisch middel en de homeopathische remedie waarin de verfstof is opgelost. Daar waar hoge verdunningen de oplossing divergeren, lijken lagere verdunningen juist te aggregeren naar een neutraal evenwicht van de kleurstof toe.”

Lees meer: http://www.wanttoknow.nl/overige/verfstof-toont-homeopathie-werking-aan/