Homeopathie voor geiten en koeien

Sinds anderhalf jaar kom ik bij een biologische geitenhouderij om de dieren daar homeopathisch te behandelen. Super leuk en totaal anders dan wanneer ik kijk naar een individuele hond, kat of paard (of konijn of cavia).

Droge kuch
De eerste keer dat ik op het bedrijf kwam, had één koppel geiten last van een harde droge kuch. Dit was in de maand januari 2018 en het was koud. Er had een koude noordoosten wind gewaaid, een wind waaraan dit koppel had blootgestaan. Na het inzetten van een passend homeopathisch middel (1 middel voor het hele koppel) was de hoest na 2 dagen helemaal over, is er geen antibiotica aan te pas geweest en is de hoest niet overgeslagen naar de rest van de geiten in dezelfde stal.

Voeding
Deze geitenhouder staat gelukkig open voor overleg. Ik besprak met hem de opties om de weerstand van de geiten zo optimaal mogelijk te krijgen zodat ze minder kans hebben op infecties en de lammerperiode (jan/feb) zo goed mogelijk door komen. Hiervoor heb ik overleg gehad met de leverancier van het voer om met hem de opties op dit gebied te bespreken.

Lammerperiode
Verder bespraken de geitenhouder en ik waar hij tegenaan loopt in de lammerperiode en de rest van het jaar. De lammerperiode is een erg drukke en stressvolle periode waarin toch ook nog best veel antibiotica wordt ingezet, bijvoorbeeld bij een ‘vuile baarmoeder’. We hebben e.e.a. in kaart gebracht en de geitenhouder heeft nu homeopathische middelen ter beschikking die hij zelf kan inzetten.

De lammerperiode van het jaar erop is goed verlopen; veel minder geiten die aan de nageboortes blijven staan, bevallingen die sneller en soepeler verlopen, minder baarmoederontstekingen, minder mastitis. Ook de dierenarts die het bedrijf bezoekt, werkt mee; indien een baarmoeder gespoeld moet worden, gebruikt hij nu geen antibiotica meer maar een homeopathisch middel met eenzelfde resultaat. Hoe mooi is dat!

Vaccinaties
De geiten worden 1x per jaar verplicht gevaccineerd tegen Q-koorts. Dit vaccin (Coxevac) bevat thiomersal als adjuvant, een heftig stofje. Zie https://www.dierenvaccins.nl/adjuvantia-en-hulpstoffen-n-t/ voor meer info over deze stof. De geiten waren altijd standaard een paar dagen na deze vaccinatie  ‘zwak, ziek en misselijk’. De geiten heb ik rondom de vaccinatie een homeopathisch middel gegeven met als resultaat dat ze de vaccinatie goed hebben doorstaan; ze waren niet ziek en alleen bij de jongere geiten was een tijdelijke lichte productiedaling van de melk te zien (15-20%).

Doel homeopathische behandeling

Mijn doel is om zo veel mogelijk preventief te werken. Dus niet alleen maar langskomen als er een griepje heerst maar juist proberen te voorkomen dat de dieren een griepje krijgen. Hoe? Door samen met de veehouder zelf om de tafel te gaan en het in kaart brengen van de problematiek.

Inmiddels mag ik ook bij een biologische melkveehouder komen om zijn koeien homeopathisch te behandelen.

Samenwerken met (biologische) veehouders om onder andere het antibioticagebruik terug te dringen. Hoe mooi is dat!

Wil jij weten wat homeopathie voor jouw dier of voor jouw veestapel kan betekenen, neem gerust contact met mij op!